uslovi korištenja

GREEN d.o.o. pruža usluge web hosting-a svim korisnicima diljem svijeta. Naša dužnost je da zaštitimo naša prava i pokušamo ponuditi korisniku najbolju uslugu. Sljedeće tačke ovog uslova će to omogućiti.


Plaćanje: Korisnici će platiti iznos za usluge koje su navedene u predračunu. U koliko nije posebno naznačeno, iznos na računu koji se izda se moze isplatiti u roku od 5 (pet) dana računajući od datuma napisanog na računu. U koliko izdani račun nije plaćen u navedenom roku korisnik će biti suspendiran.


Nelegalna upotreba: Svaki hosting račun kojim se obavljaju ilegalne ili nemoralne radnje će biti isključen bez predhodne opomene. Svako narušavanje sigurosnih sistema ili mreže je zabranjeno. Ilegalne i nemoralne radnje poput pornografije, narušavanja tuđih prava, hakanje, korištenje IRC programa ili skripti, virusa, dodavanje nelegalnih skripti, i bilo koji drugi štetni utjecaj na servere kojeg naknadno odredi GREEN d.o.o. , će biti kažnjeno iskuljičivanjem i raskidanjem ugovora sa korisnikom. GREEN d.o.o. može da vam da opomenu u koliko sazna za neki nelegalan sadržaj i u tom slučaju može vam dozvoliti 12 sati da uklonite neprihvatljivi sadržaj. Dužnost GREEN d.o.o nije da šalje eventualna objašnjenja isključivanja zbog neprihtvaljivih sadržaja.


GREEN d.o.o. ostavlja sebi za pravo da vas isljuči sa svoje mreže u bilo kojem razdoblju zbog sljedećeg:

  • • Nelegalni softveri
  • • Hakerski programi ili arhiva
  • • Sadržaj za odrasle
  • • Nelegalni MP3 i video sadržaji


Neželjeni E-Mail (spam): Zabranjeno je slanje neželjenih poruka ostalim korisnicima interneta, odnosno slanje spam-a. Spam ili slanje masovnih neželjenih email poruka, od ili kroz GREEN d.o.o. servere ili koristeći adresu koja je na GREEN d.o.o. serveru je STROGO zabranjeno. U tom slučaju slijedi isljučivanje vašeg računa trajno, bez prava povratka. U koliko se utvrdi da su spam-ovi koje je korisnik slao sa GREEN d.o.o. servera nanijeli veću štetu, korisniku će biti naplaćen iznos od 500,00 KM. Korisnik prihvaća definiciju SPAM poruka koja se nalazi na adresi http://spam.abuse.net/.


Zlouporedba servera: GREEN d.o.o. dozvoljava korištenje CGI, PHP, Perl i mnogih drugih standardnih skripti i programa, koji se koriste za kvalitetniji sadržaj stranica. Ipak u koliko te skripte ili programi budu predstavljali preopterećenje za servere, korisnik će biti suspendovan sa mogućnošću da dobije svoje podatke ukoliko ih želi prebaciti na drugi server.


Šta za GREEN d.o.o. predstavlja "Zlouboredba servera"? Svaka stranica sa skriptama/programima, koji prekoračuju dozvoljeni limit resursa na serveru (uzimaju preko 80 %). Primjeri, ali neograničeno na: Chat aplikacije GREEN d.o.o. ne dopuštaju korisnicima instalaciju vlastitih chat aplikacija. Chat aplikacije predstavljaju veliko opterećenje za sistem kao i sigurnosni rizik. GREEN d.o.o. u okviru nekih paketa nudi različite Chat aplikacije koje bi trebale zadovoljiti većinu korisnika i omogućiti normalan rad na našim serverima. Programi u pozadini (background running) GREEN d.o.o. ne dopuštaju programe koji rade u pozadini (stalni programi) kao npr. IRC botovi, eggdrop, BitchX, ili bilo koji drugi program ili skripta(stranica) koji utiče na rad servera(povećava load).


IRC GREEN d.o.o. ne dopuštaju korištenje bilo kakvih aplikacija i resursa vezanih za IRC ili IRC botove na našim serverima.


Mailing liste Imamo strogo pravilo protiv upotrebe spam-ova na nošoj mreži te zbog sigurnosnih razloga ne dopuštamo slanje više od 1000 email-ova po danu i 30 email-ova u 10 sekundi .


Odgovornosti: Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje dolaze sa njegovog virtualnog servera, ukoliko ne dokaže da je žrtva vanjskog hakerskog napada. Korisnik je odgovoran za sigurnost svog korisničkog imena i šifre (username i password). Klijent preuzima odgovornost za sve materijale na svom virtualnom serveru koje je postavio neko drugi (npr. korištenjem upload skripti). Korištenje GREEN d.o.o. usluga zahtijeva određeni nivo znanja korištenja Interneta, protokola i softvera (npr. kreiranje web stranica, korištenje FTP-a, CGI skripti, Perla, Emaila). Korisnik potvrđuje da posjeduje neophodno znanje za korištenje GREEN d.o.o. usluga. Korisnik se slaže da GREEN d.o.o. nije odgovoran da omogući potrebno znanje korisniku ili podršku za nespecifične GREEN d.o.o. usluge.


GREEN d.o.o. nije odgovoran za podatke na serverima. Podaci se redovno pohranjuju, ali ne isključujemo mogućnost greške na aparatima za pohranjivanje, te iz tog razloga predlažemo našim korisnicima da vrše vlastito arhiviranje. GREEN d.o.o. opovrgava sve tvrdnje ili garancije da su usluge GREEN d.o.o. bez greške, sigurne ili neprekidne. GREEN d.o.o. i njihovi partneri ne mogu se smatrati krivima za bilo koje štete nastale direktnim ili indirektnim korištenjem GREEN d.o.o. usluga.


Sadržaj na stranicama: Molimo da prihvatite da sve što se nalazi na vašim stranicama je dostupno internetu. Važne informacije se trebaju žaštititi. GREEN d.o.o. nije odgovoran za podatke koje šaljete ili primate preko naših servera.


Promjene uslova korištenja GREEN d.o.o. zadržava pravo da doda, obriše ili promijeni bilo koji uslov korištenja, bilo kada, bez prethodne najave.


Zadnja revizija 20.03.2007. godine v.1.2