Registracija, Produženje i Transfer domena

GREEN za svoje korisnike vrši registraciju i produženje domena s ekstenzijama .ba, .com, .net, .biz, .info, .org, .name i mnoge ostale.


Za registraciju .com, .net, .biz, .info, .org, .name, mobi, .tel, .me domena ne postoje ograničenja te svatko može biti njihovim vlasnikom. Jedine pretpostavke njihove registracije su da je željeno ime domene slobodno te da je izvršena uplata cijene domene.


GREEN također vrši transfer domena s jednog registra na drugi, pri čemu se domena produljuje na godinu dana. Sama usluga transfera je besplatna, no korisnik mora platiti produženje domene.


Vezano za registraciju državnog domena .BA potrebno je da korisnik prihvati Pravilnik o registraciji .BA domena, te da nam pošaljete potpisan zahtjev. Nakon što primimo zahtjev i uplatu domena se registruje na vlasnika.


Ako želite registrirati neku drugu domenu osim navedenih ili imate bilo kakvo pitanje vezano za registraciju, produljenje ili transfer domena, molimo da kontaktirate našu Podršku.


Korisnicima savjetujemo da pri izboru domena pripaze:

  • -da se zakupi ime koje se poistovjećuje s njihovom djelatnošću, firmom, obrtom i slično,
  • -da je ime lako pamtljivo,
  • -da ne postoji previše riječi u nazivu domene,
  • -da se ime domene izgovara i piše jednostavno,
  • -da domena nije već zauzeta,
  • -da ne postoji domena jako sličnog naziva.

U nastavku možete provjeriti dostupnost domena i pogledati cjenik domena.Pronađite Vašu domenu i pokrenite odmah registraciju


Godišnje cijene za domene

Ekstenzije Registracija Produženje Transfer
.com 25,00 KM 25,00 KM 25,00 KM
.net 27,00 KM 27,00 KM 27,00 KM
.info 25,00 KM 25,00 KM 25,00 KM
.org 25,00 KM 25,00 KM 25,00 KM
.ba 50,00 KM 30,00 KM -
.biz 25,00 KM 25,00 KM 25,00 KM
.us 25,00 KM 25,00 KM 25,00 KM
.in 30,00 KM 30,00 KM 30,00 KM
.me 40,00 KM 40,00 KM 40,00 KM
.name 25,00 KM 25,00 KM 25,00 KM
.tel 25,00 KM 40,00 KM 40,00 KM

NAPOMENE:
Zakupi domena se vrše na minimalni period od 1 (jedne) godine.

Za registraciju .BA domena primjenjuje se "Pravilnik o registraciji i korištenju naziva domena ispod Bosanskohercegovačkoh državnog internetskog domena .BA" kojeg možete skinuti ovdje.